'salt peanuts*' review av Rímur

‘salt peanuts*’ review av Rímur

“Her er det aldri snakk om utagerande musisering. Det betyr ikkje at det er sterke kjensler i sving. Ein spelar på eit breitt men finkalibrert register. Konstellasjonen har ikkje sin make kor ein fer i verda. Måtte det bli endå fleire rim og regler frå den kanten!”

-Lars Mossefinn-

Läs hela texten: Salt Peanuts review av Rímur